Logo of Deelcollecties
Deelcollecties

Lege schilderijlijsten

In het depot in Rijswijk worden 750 losse, lege lijsten bewaard. Ze dateren grotendeels uit de 19e en vroeg 20e eeuw en er is een enkele oudere lijst. Deze lege lijsten zijn een aparte deelcollectie geworden omdat ze ongeschikt werden bevonden voor de schilderijen waar ze omheen geplaatst waren. Een 17e eeuws schilderij is bijvoorbeeld ontdaan van een 19e eeuwse lijst.

De lijsten zijn gefotografeerd en geregistreerd maar nog niet voor externen toegankelijk. De lege lijsten zijn interessant omdat er voorbeelden bij zijn van bepaalde producties. De kwaliteit van de lege lijsten is wisselend.

 

Depotschatten

Een grote, zware en curieuze lijst van zink uit 1907. Hij is afkomstig van een portret van Tsaar Nicolaas II geschilderd door Sophie Hirschmann. Het portret past niet meer want in de jaren 50 zijn portret en lijst van elkaar gescheiden. Het portret is opnieuw op een spieraam gezet zonder dat de lijst bekend was. Het schilderij met lijst is door de kunstenares aan het Rijk geschonken bij de Vredesconferentie van Den Haag in 1907.