Logo of Deelcollecties
Deelcollecties

Nalatenschap Leo Gestel

Leo Gestel (1881-1941) was een zeer productief tekenaar en schilder, die haast ieder moment benutte om impressies vast te leggen. De natuur was hierbij voor hem een grote inspiratiebron. Hij heeft dan ook een bijzonder groot oeuvre nagelaten en is niet weg te denken uit de Nederlandse kunstgeschiedenis. Leo Gestels werk is een weerspiegeling van de internationale ontwikkelingen in de beeldende kunst in het begin van de 20e eeuw. Met zijn luministische en kubistische werken behoorde hij rond 1914 tot de generatie van meeste vooruitstrevende kunstenaars van Nederland. Jan Sluijters en Piet Mondriaan hielden hem daarbij gezelschap.

Depotschatten

Deze nalatenschap is in zijn geheel een depotschat. In 2000 is de publicatie Leo Gestel, een onbekende collectie werken op papier van kunsthistoricus Jelle Bouwhuis verschenen. De bijbehorende tentoonstelling was te zien in de Kunsthal in Rotterdam en in het Fries Museum in Leeuwarden. Hierna is er nauwelijks nog aandacht voor de nalatenschap geweest.

Herkomst

De weduwe van Leo Gestel (An Gestel-Overtoom) heeft de nalatenschap na haar dood in 1961 als legaat geschonken aan de Rijksacademie van Amsterdam. In 1982 heeft de Rijksacademie dit legaat overgedragen aan een van de voorgangers van de Rijksdienst: de Rijksdienst Beeldende Kunst.

Relatie met andere collecties

Leo Gestel is in veel Nederlandse musea te vinden. Onder meer het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam, het Gemeentemuseum Den Haag, Museum Kranenburg in Bergen en het Singer Museum in Laren hebben werk van hem in hun collectie. In de collectie van de Rijksdienst zijn er relaties met de verzameling Regnault en met de andere kunstenaarsnalatenschappen.