Logo of Deelcollecties
Deelcollecties

Rijkscollectie in de Rijkspaleizen

De Rijkspaleizen zijn de monumentale gebouwen die het Rijk aan de Koning en Het Koninklijk Huis beschikbaar stelt voor de uitoefening van het ambt. Het Paleis op de Dam, Paleis Noordeinde en Paleis Huis ten Bosch functioneren in die hoedanigheid. Paleis Soestdijk heeft met het overlijden van prinses Juliana en prins Bernhard de functie van Rijkspaleis verloren en wacht op herbestemming.

De Rijkspaleizen, inclusief Paleis Soestdijk, hebben omvangrijke collecties roerend erfgoed. Deze collecties zijn deels Rijksbezit en worden beheerd door de Rijksdienst en de Rijksgebouwendienst (RGD). Deels zijn de collecties afkomstig uit particuliere collecties. Bij de afwikkeling van de nalatenschap van prinses Juliana en prins Bernard is ernaar gestreefd om in de Rijkspaleizen geen vermenging meer te hebben van Rijksbezit en priv├ęcollectie van de Koninklijke Familie. De inrichting van de paleizen is representatief en heeft een belangrijke ensemblewaarde. Dit geldt bijvoorbeeld voor Paleis Soestdijk, dat net als het Paleis op de Dam toegankelijk is voor publiek.

Ten aanzien van de nalatenschap van prinses Juliana en prins Bernard is in een aantal gevallen nog niet helder wie eigenaar is van voorwerpen in de verschillende panden. Voorwerpen uit Paleis Soestdijk moeten mogelijk worden herbestemd. In overleg met Het Koninklijk Huis en de RGD zullen beheerafspraken maken voor de roerende collectie. De troonwisseling in 2013 leidt mogelijk tot een herschikking van roerende goederen binnen de paleizen.