Logo of Deelcollecties
Deelcollecties

Tegels van Lambert van Meerten

De Delftse industrieel Lambert van Meerten liet in de periode 1891-1893 een nieuw woonhuis bouwen aan de Oude Delft 199. Het huis werd opgetrokken in renaissancestijl, naar ontwerpen van Adolf Le Comte, Jan Schouten, Leonard Couvée en G. van de Bergen. Voor de inrichting werden bouwfragmenten, tegels, Delfts aardewerk en Oosters porselein, Venetiaans en Duits glas, meubilair, wapens, boeken en schilderijen bijeengebracht. Van Meerten, Le Comte en Schouten wilden met de verzamelde voorwerpen de kunstzin en smaak ontwikkelen en belangstelling kweken voor de nieuwe kunstnijverheid in hun eigen tijd. Het huis was daarom mede bedoeld als studiecentrum.

Het familiebedrijf van Van Meerten ging in 1902 failliet. Het huis met wat inboedel werd veilig gesteld door toedoen van Schouten, de Gemeente Delft en de daartoe opgerichte vereniging Huis Oud Holland. In 1907 werd het Huis Oud Holland officieel overgedragen aan het Rijk.

Onder de eerste directeur Adolf Le Comte ging het huis in 1909 als museum open. Le Comte legde de basis voor de huidige verzameling. Hij stond ook aan de basis van het vernieuwingsaardewerk van De Porceleyne Fles, waarvan de Rijksdienst een deelcollectie bezit. De volgende directeur Ida Peelen kocht in 1920 de aanzienlijke tegelcollectie van Jan Schouten (circa 1100 objecten). De collectie van het Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten in Delft is eigendom van het Rijk. Sinds 1987 is het gebouw in beheer van de Gemeente Delft.

Een aantal wanden van het museum is met tegels behangen. Een grote studiecollectie geeft een goed overzicht van de geschiedenis en productie van de tegel in de Noordelijke Nederlanden in de 16e tot en met de 19e eeuw. In totaal zijn er in het museum 2044 tegels.